Var Maria og Josef (kun) forlovet? (Matt 1,18)

1819-oversættelsen: “Men Jesu Christi Fødsel gik saa til. Der Maria, hans Moder, var Joseph trolovet, befandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Hellig Aand.”
1907-oversættelsen: “Men med Jesu Kristi Fødsel gik det således til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Helligånd.”
1948-oversættelsen: “Med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Hans moder, Maria, var trolovet med med Josef; men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden.”
1992-oversættelsen: ” Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.”
Wierøds oversættelse (1997): “Men med Jesu Kristi fødsel gik det således til: Hans moder, Maria, var trolovet med Josef. Førend de kom sammen, viste det sig dog, at hun var med Barn ved Helligånden.”
Bibelen på hverdagsdansk (2007): “Messias kom til verden på følgende måde: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligånden.”
Den Nye Aftale (2007): “Da Jesus Kristus blev født, gik det sådan til. Hans mor, Maria, var forlovet med Josef, der var efterkommer af David; men før de havde været sammen, blev Maria grad i kraft af Helligånden.”

Luther Bibel (1545): “Die Geburt Christi war aber also getan. Als Maria, seine Mutter, dem Joseph vertrauet war, ehe er sie heimholete, erfand sich’s, daß sie schwanger war von dem Heiligen Geist.”
King James Version (1611): “Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.”
New King James Version (1982): “Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.”
New American Standard Bible (1995): “Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit.” I en note oplyses det om ‘betrothal’: “The first stage of marriage in Jewish culture, usually lasting for a year before the wedding night, more legal than an engagement”
Svenska FolksBibeln (1998): “Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.” I en note oplyses det, at “Trolovningen bland judar får inte förväxlas med den nutida förlovningen hos oss. Trolovningen ingicks enligt judisk sed offentligt, inför kvinnans och mannens föräldrar och hade rättslig giltighet. Den var bindande och innebar ingående av ett äktenskap. Äktenskapet fullbordades sedan genom bröllopsfesten och hemförandet av bruden.”
Svenska Bibel 2000: “Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.” I en note til trolovad hedder det, at “Trolovningen ingicks tidigt, i regel när kvinnan var ca 13 år. Kravet på trohet var lika strängt som i ett fullbordat äktenskap (5 Mos 22:23 f.; straffbestämmelserna tillämpades dock troligen inte i praktiken vid denna tid).”
English Standard Version (2001):
“When you come together, it is not the Lord’s supper that you eat.” I en note forklares “betrothed” med “That is, legally pledged to be married,” hvilket dog faktisk ikke er helt præcist.
NET Bible (2004): “Now the birth of Jesus Christ happened this way. While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together,(12 )she was found to be pregnant through the Holy Spirit.”

Græsk Tekst: Tou [bestemt artikel] de [konjunktion] Iêsou [Jesus] Christou [Kristus] hê genesis [tilblivelse] houtôs [denne] ên [var]. mnêsteutheisês [abs.gen.: trolovet] tês mêtros autou [hans moder] Marias [abs.gen.: Maria] tô Iôsêph [med Josef], prin ê [før end] sunelthein [kommet eller flyttet sammen] autous [de] heurethê [blev hun fundet] en gastri [i maven, dvs. med barn i maven] echousa [havende] ek pneumatos hagiou [af Hellig Ånden].

I forbindelse med min gennemgang af Matt 1,18-25, som er en af prædiketeksterne til juleaften, skrev jeg på Næste Søndag om oversættelsen af Matt 1,18.

Maria var ‘forlovet,’ siger såvel 1992-oversættelsen samt de nye oversættelser (BPH og DNA). Men verbet betyder egentlig ‘trolove’ eller ‘at blive trolovet’ (gr. mnêsteuô). Trolovelse er et gammelt ord, som vi sjældent bruger mere, siger man. Men det brugtes dog i oversættelsen fra 1948. Den blev jo brugt indtil 1992, og man kan derfor med rimelighed argumentere for, at man indtil da burde have kendt det ord. Wierød brugte det i sin oversættelse fra 1997. I Sverige har en relativt ny folkebibel godt kunnet bruge ordet trolovelse.

Nuvel, nu lyder argumentationen, at man skal bruge de ord, folk kender. Man må så glæde sig over, at oversættere trods alt antager, at der er nogen, der kender ordene ‘forlove’ og ‘gifte sig.’ Her har man altså brugt ordet forlove.

Men forlovelse rammer i al fald helt ved siden af. Ganske vist indebærer en forlovelse nu om dage, at man aftaler at blive gift, og for mange betyder det også, at man flytter sammen. Men en forlovelse er på ingen måde bindende, hverken juridisk eller socialt. Ikke længere. Måske har det været sådan i visse kredse, men det er i al fald også længe siden.

Helt anderledes var det med en ‘trolovelse’ på Jesu tid. Hvis vi skal dømme ud fra jødiske kilder, var trolovelse juridisk bindende (ligesom herhjemme i middelalderen og især efter 1582). Hvis manden døde, var den trolovede kvinde enke. Kun død eller skilsmisse kunne ophæve eller snarere: opløse en trolovelse (se Dictionary of New Testament Background, p. 685 med kildehenvisninger).

Det er jo desværre rigtigt, at de fleste ikke ved, hvad trolovelse er, især ikke på Det nye Testamentes tid. Men i stedet for at holde fast på det sagligt korrekte og så oplære læserne – og vi snakker faktisk om et af de helt centrale aspekter i kristendommen – så vælger man at lade enten uvidenheden eller formidlingsmæssig besvær styre en oversættelse.

Matt 1,18 siger altså, at Maria og Josef var blevet juridisk bindende trolovet med hinanden, men de var endnu ikke flyttet sammen. Ordet ‘komme sammen’ går nemlig nok mere på det at flytte sammen. Det skete normalt inden for et års tid efter trolovelsen. Men normalt følger det at være sammen jo med at flytte sammen. Læs mere på Næste Søndag i Ekstra: Juleaften – Matt 1,18-25.

Der er god grund til at kritisere Bibelen på hverdagsdansk og Den Nye Aftale. Men som det fremgår, er 1992-oversættelsen heller ikke bedre. Men for BPH og DNA bliver det et endnu større problem, fordi andre steder også undergraver den rette lære om kristologien og treenighedslæren.

Her influerer oversættelsen ganske vist ikke direkte på læren, men den er et eksempel på, at man er skødesløs med de tekster. Det er ærgerligt, når nu det drejer sig om centrale spørgsmål, som der tilmed prædikes over på en af de store helligdage.

7 replies on “Var Maria og Josef (kun) forlovet? (Matt 1,18)”

 1. Hej,
  Här från Bibel 2000 (www.bibeln.se) som används i Svenska kyrkan:

  “Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.”

  Fotnot:
  “Trolovningen ingicks tidigt, i regel när kvinnan var ca 13 år. Kravet på trohet var lika strängt som i ett fullbordat äktenskap (5 Mos 22:23 f.; straffbestämmelserna tillämpades dock troligen inte i praktiken vid denna tid).”

  Mvh

 2. Petter Ö, tak for citat fra Bibel 2000, som jeg har sat ind oppe i teksten. Så fandt jeg også lige ud af, at Bibel 2000 ligger på nettet.

 3. Hej Georg

  det med trolovet, kan det ikke læses tro mod loven? jeg har hørt om at der på grundsproget skal læses “reconned as by law”, med henvisning til den lov der sagde at hvis en familie ikke fik sønner men kin døtre, så kunne faderen adobtere svigersønnen, og på den måde kunne datteren arve faderen, ved ikke hvor det er fra, om det er fra lukas, markus eller matthæus

  er dette rigtigt?

  KH

  Ole

 4. Hej Ole

  På græsk er der, så vidt jeg kan se, ikke nogen forbindelse i den retning, du spørger til.

  Måske tænker du på Luk 3,23. Der er der tale om et helt andet spørgsmål. Om der med nomizo evt. kan være tale om en teknisk term i dette vers, vil jeg kigge nærmere på senere.

 5. Hej Georg

  kom til at se dette, i lukas Josef søn Eli, men i Matthæus søn af Jakob, så det kunne godt se ud til at der er noget med grundteksten

  Luke 3:23 23 Og Jesus selv var omtrent tredive År, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,

  Matthew 1:16 16 og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

 6. Jeg vil sige, der er noget interessant i grundteksten, men ikke noget med grundteksen. Lukas gør klart, at Josef i realiteten ikke er Jesu fader. Han blev kun anset eller antaget for at være det i den almindelige opfattelse (jf. nomizo).

  Lukas giver derfor Jesu davidiske afstamning gennem Maria, til forskel fra Matthæus, der gør klart, at Jesus er jomfru Marias biologiske moder, og Josef hans lovmæssige far.

 7. Det er faktisk baggrunden for den forklaring, Euseb giver i sin kirkehistorie (1. bog, VII). Han bruger det som forklaring på, at Josef tilsyneladende har to forskellige fædre. Teknisk muligt, men lidt spekulativt. Og, så vidt jeg kan se, forklarer det ikke, at Lukas bruger nomizo om Jesus.

  Grunden til, at svogerægteskabet ikke er relevant, er nemlig, at nomizo drejer sig i Lukas om Jesus selv. Det går jo ud på, at en mand, som efterlader sig hustru, men ingen børn, så at sige kan få børn alligevel, hvis en broder gifter sig med enken og får børn med hende. Hun måtte ikke gifte sig uden for familien, hvis der var ugifte brødre (5. Mos 25,5-10). Men Jesus ville da være undfanget på naturlig vis, ikke ved Helligånden. Hvis nomizo har noget med loven at gøre – hvad jeg tvivler på – kan det i al fald ikke være denne lov. Måske kunne det i givet fald være adoption, der er tænkt på. Men at Lukas mener, at Josef ikke var Jesu biologiske far, er tydeligt.

  Opdateret.

Lukket for kommentarer.