skyer

Skyerne, som Kristus kommer med eller på (Åb 1,7)

Når der er tale om, at en himmelsk person kommer i/med/på skyerne, viser det som regel, at der er tale om en guddommelig person. Se gennemgangen af de relevante steder i Det Nye Testamente, herunder Åb 1,7.