kristologi

Lammets vrede

Udtrykket Guds og Lammets vrede i Johannesʼ Åbenbaring 6,16-17 er enestående, men sagen finder vi dog også andre steder. Hvilke konsekvenser skal vi drage?

Skyerne, som Kristus kommer med eller på (Åb 1,7)

Når der er tale om, at en himmelsk person kommer i/med/på skyerne, viser det som regel, at der er tale om en guddommelig person. Se gennemgangen af de relevante steder i Det Nye Testamente, herunder Åb 1,7.

“Jeg beder for dem” (5. s. e. påske – Joh 17,1-11)

Gennemgang af teksterne til 5. søndag efter påske: Es 44,1-11; Rom 8,24-28; ApG 6,1-4 og prædiketeksten i Joh 17,1-11. Jesu ypperstepræstelige bøn er en storslået prædiketekst.