Et fremragende studiehæfte til Johannes’ Åbenbaring

Hans-Ole Bækgaards studiehæfte Se, jeg kommer snart! er et fremragende studiehæfte. Det giver en i særklasse udmærket indføring i det vel nok sværeste skrift i hele Bibelen.

Bækgaards studiehæfteHans-Ole Bækgaard, teolog og præst i Jerusalem, har skrevet et studiehæfte til Johannes’ Åbenbaring (Åb). Bækgaards mål er at føre læserne ind i, hvad Åb som helhed handler om, og hvorfor vi skal læse bogen, dvs. hvilket anliggende bogen har: Titlen sammenfatter svaret. Bækgaard har disponeret godt herudfra.

Senere udgiver Lohse endnu et hæfte af Bækgaard. Det handler om Åb 2–3, men tager sigte på mindre trænede bibellæsere.

Indledningen

Indledningen er noget længere end normalt. Det er nødvendigt, fordi Åb er et svært skrift, som der findes mange tolkninger af. Uden denne indledning (og studie 1) ville Bækgaards tolkning virke vilkårlig. Men det ville først og fremmest gøre det svært for læseren at forstå den.

Efter indledningen får man seks studier over ca. 40 sider. Man må eventuelt dele studierne, som har en logisk opbygning, over to aftener.

Åb føjer sig ind i Det nye Testamentes lære om Jesu genkomst. Bogen “fungerer som én stor bryllupsinvitation“, som det handler om at tage imod, evt. ved om nødvendigt at omvende sig. Jeg deler Bækgaards grundlæggende forståelse, som han fremstiller klart i sit hæfte.

Det allersidste i indledningen er en skematisk oversigt over Åb på én side. Jeg har ganske enkelt ikke set nogen bedre. Køb studiehæftet og se selv!

Bækgaard finder selv, at den forståelse af Åb, som han lægger frem, er befriende. Jeg ved, at det er han ikke alene om. Bækgaard henviser til yderligere materiale, hvis man vil læse mere.

Men Åb’s budskab er kun befriende, hvis man tror på Jesus. Derfor må vi drive mission, fremhæver Bækgaard med rette til slut i indledningen. En dag er det for sent.

De seks studier

Hver studie består af en række afsnit med spørgsmål til samtale. Den første studie fører ind i, hvad Det nye Testamente lærer om de sidste tider og særligt om Jesu genkomst. Åb bør nemlig tolkes ud fra, hvad Det nye Testamente i øvrigt lærer (se hvorfor her). I flere af studierne begrunder Bækgaard, hvorfor han tolker Åb, som han gør.

Studie 2 (s. 21-24) handler om, hvordan man skal tolke Åb. Bækgaard henviser til antik retorik og til Åb’s litterære opbygning, som forstås ud fra filmiske virkemidler. Tema og præsentationen af Kristus i 1,5f skitseres.

Studie 3 (s. 25-28) handler om Åb’s anliggende, som tolkes i lyset af den indre sammenhæng med Åb’s beskrivelse af Jesu genkomst. Jesus kommer som brudgom og som kriger. Det vender Bækgaard tilbage til i studie 5 (særligt s. 36-39).

Studie 4 (s. 29-33) viser, at Åb handler om den treenige Guds komme i Åb 4f og 21f, men vi får også et overblik over dette tema i hele bogen.

Studie 5 (s. 34-39) forklarer, at Åb 6–16 “beskriver begivenheder dommedag på en foregribende måde” (s. 35). Vi får en vigtig gennemgang af Kristus som brudgom og kriger, dvs. som frelser og dommer. I realiteten udgør denne fremstilling af Kristus som brudgom og kriger et vigtigt argument for Bækgaards helhedsforståelse af Åb.

Studie 6 (s. 40- 46) drejer sig om Åb 17–22 (og tekster fra resten af NT, bl.a. Matt 25,31-46). Ifølge Bækgaard foregår tusindårsriget dommedag (s. 44).

Vurdering

Undervejs i dette studiehæfte får Bækgaard leveret rigtig mange gode og præcise sammenfatninger af Åb. Det er en meget stor præstation. Hvis man bruger noget tid på at arbejde sig ind i Åb og Bækgaards vejledning, vil man få et stort udbytte. Det håber jeg virkelig, mange vil gøre, evt. på egen hånd.

Roses må også, at Bækgaard ofte giver gode eksempler på den betydning, GT har i Åb! Jeg kan dog ikke nægte, at jeg savner et afsnit om Dan 7, som er baggrundstekst for bl.a. Åb 1,7 og 1,13f.

Generelt virker hæftet gennemarbejdet. Et par enkelte svipsere har jeg orienteret Bækgaard om.

Studiehæftet vil forhåbentlig give appetit på mere! Nogle kan f.eks. have brug for uddybning, hvis deres forudforståelse kolliderer med Bækgaards tolkning. Når Credo Kommentaren til Åb udkommer, bliver der mulighed for det. Der er i al fald stor overensstemmelse i forståelsen af Åb.

Alt i alt må jeg ganske enkelt konkludere, at der er tale om et fremragende studiehæfte. Det giver en i særklasse udmærket indføring i det vel nok sværeste skrift i hele Bibelen.

Studiespørgsmålene

Spørgsmålene i Bækgaards hæfte vil være gode udfordringer for erfarne bibellæsere. Man skal blot huske at sætte tid af, også til at forberede sig, så man på forhånd har læst studiehæftet og de tekster, Bækgaard inddrager.

Bækgaards hæfte har en kvalitet, der godt kunne berettige, at han og/eller forlaget udarbejdede et lille hæfte – eller en side på nettet – med svar på studiehæftets spørgsmål. Særligt studiegruppeledere vil sikkert hilse det velkomment!

Hans-Ole Bækgaard, Se, jeg kommer snart! Seks studier i Johannes’ Åbenbaring. Fredericia: Lohse, 2008. 46 sider + præsentation af forfatteren. 40 kr.