Luthersk præst afsat i Berlin

Præsten og salmedigteren Paul Gerhardt er kendt og skattet af mange – med rette. Det skyldes salmer som Befal du dine veje Den grund, hvorpå jeg bygger Gak ud, min sjæl, betragt med flid Hjerte, løft din glædes vinger! Hvorledes skal … [Læs artiklen!]

Barnekår – Paulus’ juleevangelium (Gal 4,4-7)

Vi har et problem I Galaterbrevet 4,4-7 forklarer Paulus, hvorfor Kristus, der er Guds evige Søn, måtte blive mennesket Jesus af kød og blod i jomfru Maria ved Helligånden. Det skete, for at vi skulle få barnekår, skriver Paulus (Gal 4,5). ”Få”, … [Læs artiklen!]

Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag

I 2003 holdt jeg en forelæsning i Finland. Den blev efterfølgende redigeret til en artikel, som skulle trykkes i Nordeuropæisk Lutherakademis (NELA) årsskrift. Det ser ikke ud til, at årsskriftet for 2003 nogensinde er blevet færdigt. Derfor lægger … [Læs artiklen!]