Anmeldelse af Georg S. Adamsens Åb-kommentar

Indre Missions Tidende har bragt en anmeldelse af stud.theol. Nikolai Vig Kaarsholm, som bl.a. skriver: Uanset hvilken forståelse af Johannes’ Åbenbaring og tusindårsriget man tilslutter sig, må denne bog betegnes som et absolut must for enhver, … [Læs artiklen!]

Forsiden af Credo Kommentaren til Johannes’ Åbenbaring

Så har Credo Forlag sendt kommentaren til trykning. Kommentaren er endt på 468 sider med udførlig indholdsfortegnelse, ordliste, ekskurser, 674 noter og 17 siders litteraturliste samt en kort forfatterpræsentation. Forlaget har gjort en stor indsats … [Læs artiklen!]

Brug af historisk viden

Credo Kommentaren til Johannes' Åbenbaring bruger ikke historisk viden som nøgle til at tolke Åb 2–3. Hovedvægten ligger på Åbenbaringsbogens teologisk indhold og ærinde (se fodnoten s. 58). Andre gør noget mere ud af den historiske viden (selv om … [Læs artiklen!]