Logos 5

Logos har frigivet en ny udgave, Logos 5. Hovedvægten er lagt på at skabe forbindelse mellem alle de data, Logos-ressourcerne giver adgang til. Det er sikkert godt nok. Til gengæld er det ikke så heldigt, at de tilsyneladende har elimineret Original … [Læs artiklen!]

Niels Brunse om snørklede oversættelser

Oversætteren og litteraten Niels Brunse har for en del år siden oversat et værk af Goethe, som jeg ikke skal komme ind på. I et meget læseværdigt indlæg skriver han om den »modstand,« som teksten byder læseren, og som oversætteren ikke skal spare … [Læs artiklen!]

Når Ordet blir norsk – en bognotits

»Når Ordet bliver norsk« er en nylig udkommet analyse af norske bibeloversættelser udgivet efter 1945. Den er skrevet af professor, dr.theol. Sverre Bøe, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og førsteamanuensis, dr.theol. Geir Otto Holmås, Det … [Læs artiklen!]