Saligprisningerne i Johannesʼ Åbenbaring

Saligprisningerne i Johannesʼ Åbenbaring er ikke så kendte som andre saligprisninger. Saligpris­ningerne i Bjergprædikenen hos Matthæus og Sletteprædikenen hos Lukas er der mange flere, der kender, og vi finder også saligprisninger i Salmernes Bog, … [Læs artiklen!]

Johannes’ Åbenbaring (leksikonartikel)

Denne artikel er trykt i Lohses Store Bibelleksikon 2:209-217 i 1999. Der er tilføjet en illustration til opbygningen af Johannes' Åbenbaring samt en række mellemrubrikker. Der kan desuden være mindre forskelle i forhold til den trykte udgave. En … [Læs artiklen!]

Pergamon-artikel

Bible History Daily udgav før jul en opdateret artikel om Pergamon (Pergamum i tidligere oversættelser). Pergamon var berømt i antikken for lægen Galen og sit store bibliotek. Her ses en model af Pergamon (foto: Wladyslaw Sojka  – hold musen over … [Læs artiklen!]