20. søndag efter Trinitatis – Matt 22,1-14

Indledning 20. søndag efter Trinitatis har Matt 22,1-14 som prædiketekst. Temaet er dels Guds forkastelse af de vantro jøder, der slog Jesus ihjel. Dels fortabelsen for dem, der vil være med til festen i gudsriget uden Kristi fremmede retfærdighed, som vi får tilregnet ved tro på Ham. Mange vil i udgangspunktet have vanskeligheder med dette afsnit, for dels bryder ingen synder sig om fortabelsen, dels er mange blevet vildledt af talrige præster og teologer, som fornægter Guds klare ord. Måske er der også nogen, som ikke bryder sig om, hvad Det nye Testamente lærer om de jøder, som forkaster Kristus. Selv om Kristus-troende jøder vånder sig og protesterer, er det ikke til at komme uden om, at mange jøder i dag selv mener, at de Kristus-troende ikke længere er jøder, men&

19. søndag efter Trinitatis – Mark 2,1-12

Prædiketeksten til 19. søndag efter Trinitatis er Mark 2,1-12. Sl 103,1-3 kunne stå som overskrift: Af David.
Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!
Han tilgiver al… Læs resten

18. søndag efter Trinitatis – Matt 22,34-46

Farisæernes ondskab (v. 34f) Jesu lignelser var svære at kapere for farisæerne. "Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord," hedder det i Matt 22,15. Og det skønt Jesus netop havde fortalt en lignelse, som fortæller, hvad der vil ske dem, der slår kongens søn, dvs. Guds Søn, ihjel (Matt 22,7). Jesus advarer i samme åndedrag også mod at ville deltage i bryllupsfesten uden den retfærdighed, som tilregnes synderen af nåde, ved tro, for Jesu Kristi skyld (Matt 22,8-14). Farisæernes allierer sig med andre. Først forsøger de selv med spørgsmålet, om man må betale skat til kejseren (22,15-22). Så kommer saddukæerne med et spørgsmål om opstandelsen (22,23-33). Så tager farisæerne over igen, og denne gang er det en en lovkyndig (hvis ellers læsemåden nomikos er…

17. søndag efter Trinitatis – Luk 14,1-11

17. søndag efter Trinitatis handler om en helbredelse på sabbatten og om farisæernes selvophøjelse. Emne, tid og sted (v. 1) Endnu engang fortæller evangelisterne om en diskussion mellem Jesus og de lovkyndige og farisæerne. Emnet er sabbatten, for denne helbredelse foregår på en sabbat, den jødiske hviledag. Jesus er på besøg hos en farisæer, endda en af de ledende farisæere. Jesus var kommet for at spise. Jesus holdt sig ikke tilbage for at spise med farisæerne. I modsætning til, hvad mange mener i dag, spiste Jesus ikke kun sammen med sine venner. Måltidsfællesskab er derfor ikke nødvendigvis det samme som åndeligt fællesskab. Værten og hans fæller Denne ledende farisæer - og de andre farisæere og de lovkyndige, der også var til stede - vogtede på ham. I denne sammenhæng var deres…