2. søndag i fasten – Mark 9,14-29

Læsningerne
Læsningerne til 2. søndag i fasten er 1 Mos 1,27-31 og Hebr 5,1-10. Det er ikke så ligetil at gennemskue, hvorfor disse to tekster er valgt sammen med Markus’ beretning om udfrielsen af den døvstumme. Prædiketeksten
Markus har foruden… Læs resten

1. søndag i fasten – Luk 22,24-32

Læsningerne Læsningerne til 1. søndag i fasten handler om vores syndige naturs onde begær, et begær, der drager og lokker, for til sidst at slå ud i syndige handlinger og død. Den nytestamentlige læsning fra Jak 1,9-16 handler netop om, hvordan fattige og rige skal tænke for at undgå det syndige begær. Man skal holde ud i prøvelse, for så vil man - for Jesu Kristi skyld og af tro - få livets sejrskrans. Det er imidlertid også muligt at fare vild og - som Kain - give Gud skylden for ens situation. Det er vantro og medfører vantroens dom. 1 Mos 4,1-12 handler om de to brødre, Kain og og Abel, som Adam og Eva fik efter syndefaldet. Som bekendt slog Kain Abel ihjel.

Fastelavns søndag – Luk 18,31-43

Med Fastelavns søndag går vi nu ind i Fastetiden – en bodstid, hvor vi forbereder os på påsken. Vi betragter vor Herres lidelser for vores skyld, men vi betragter dem særligt, fordi han måtte lide på grund af os og… Læs resten

Søndag sexagesima – Mark 4,26-32

Læsningerne Læsningerne til Søndag sexagesima efter anden tekstrække er, foruden prædiketeksten i Mark 4,26-32, fra Det gamle Testamente Es 45,5-12 og fra Det nye enten 1 Kor 1,18-21 (evt. 25) eller 2 Tim 3,10-17. Esajas 45 I Esajas 45 profeterer… Læs resten

Søndag septuagesima – Matt 25,14-30

Læsningerne
Læsningerne til Søndag septuagesima er en interessant buket. Job 9,1-12 forkynder Guds, Skaberens retfærdighed, almagt og hellighed. Ingen står over ham, men alle må bøje sig for ham. Spørgsmålet: “hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?” (Job… Læs resten

Sidste søndag efter Helligtrekonger – Joh 12,23-33

Læsningerne Læsningerne er Es 2,2-5, som handler om de sidste tider, der allerede er foregribende opfyldt. Derfor tilbeder vi Kristus hvor som helst i ånd og sandhed (Joh 4,21.23). De helligtrekonger – eller de vise mænd – er eksempler på… Læs resten

Helligtrekongers søndag – Matt 2,1-12

Læsningerne Læsningerne til anden tekstrække har en række valgmuligheder, som afspejler, at det er svært at komme uden om Matt 2,1-12 på Helligtrekongers søndag. Men man kan altså vælge Joh 28,12-28 i stedet for Es 60,1-6, og Joh 8,12-20 i… Læs resten

Julesøndag – Matt 2,13-23

Læsningerne Læsningerne til Julesøndag giver mulighed for at vælge enten Sl 27,1-5 eller Jer 15,15-17 som gammeltestamentlig læsning og Rom 3,19-22a som nytestamentlig læsning. Sl 27,1-5 er vel valgt, fordi de første vers: “Herren er mit lys og min frelse,… Læs resten

Ekstra: Anden juledag – Matt 10,32-42

Læsningerne Læsningerne til Anden juledag viser, hvilken karakter denne helligdag: Skt. Stefans Dag har. Farven er rød, for det er død og lidelse, der er i fokus. Den, der må dø for sin kristne tros og bekendelses skyld, vil som… Læs resten

4. søndag i advent – Joh 3,25-36

Læsningerne til 4. søndag i advent efter anden tekstrække er Es 12 fra Det gamle Testamente. Det er, hvad de frelste skal sige på “den dag.” På den dag, hvor de ikke alene har fået syndernes forladelse, men også er… Læs resten