Højlunds kedelige bekendelse

Forandrer Bibelen sig?
Niels Højlund har læst Koranen, som han ikke er imponeret af. Både Bibelen og Koranen er gamle, og både kristne og muhamedanere om tolkning. Højlund mener imidlertid, at der er en forskel. Koranen forandrer sig ikke. Det… Læs resten

En læremæssigt splittet kirke i enhed

Folkekirken læremæssig splittet
“Lutherske kirker er meget konservative, og det er meget svært at ændre på dokumenter i bekendelsesgrundlaget. Desuden er der så stor uenighed i folkekirken i dag, at man sandsynligvis ikke ville kunne enes om at skrive en… Læs resten

Ægte samtale kræver respekt for fakta

Birthe Rønn Hornbech Medlem af Folketinget, formand for Kirkeudvalget, cand.jur. og tidligere stud.theol. Birthe Rønn Hornbech kommenterer i “Kirkeligt set” i Kristeligt Dagblad 27. juli 2007 på pavekirkens udtalelser, som jeg tidligere har skrevet om. Rønn Hornbech har ret i… Læs resten

Fergos ferieflop

Evangelikal tv-kanal GOD TV vil gerne ind på det danske marked. Det har kanalen været tidligere, men er det ikke længere. I maj 2006 var det Kristeligt Dagblad, som viderebragte direktør Simon Jacobsens opfordring til kristne om at arbejde for,… Læs resten

Leuenberg-kirkefællesskabet og pavekirken

Papisternes kirkebegreb Den papistiske kirke har vakt stor debat. Dens dogmatiske kontor har udsendt et dokument, hvori man siger, at protestantiske kirker ikke kan kaldes kirker i ordets egentlige betydning. Grunden er, at man mangler en af de nødvendige (konstitutive)… Læs resten

Den augsburgske Bekendelse

Vage henvisninger Den augsburgske Bekendelse nævnes ofte. Oftere end den læses, kunne man få indtryk af. Men hvad hensigten med at nævne den er, kommer ikke altid tydeligt frem. Bekendelse i Augsburg Den augsburgske Bekendelse var den bekendelse, som Luther… Læs resten

Darwin og skabelseslæren

Darwin og udviklingsideen Charles Darwin var ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad 11. juli 2007 ikke “antireligiøs.” Han støttede kristent missionarbejde. Striden stod “kun” om, hvor vi mennersker kommer fra. Skabelse – eller en proces, som har taget millioner af… Læs resten

Ja til mission – men hvordan?

Den karismatiske model
Keld Dahlmann, cand.theol. og valgmenighedspræst og formand for Dansk Oase, og Anders Michael Hansen, cand.theol. og Network Director i European Church Planting Network har i Kristeligt Dagblad den 9. juli 2007 forslag til, hvordan folkekirken skal klare… Læs resten

Præsterne, præstekjolen og prædikestolen

Nye tider?
Nogle præster vil gerne ned fra prædikestolene. “Folk er i dag godt vante med oplevelser, og kirken er derfor nødt til at overveje, hvordan vi formidler prædiken,” siger præsten i Vig i Vestsjælland, Annette Berg. Fremkalde reaktioner
“Når… Læs resten

Helligånden og præsterne II

I et tidligere indlæg kommenterede jeg en kronik af sognepræst, cand.theol. Merete Bøye. Lederen af Folkekirkens Mission, Kristen Skriver Frandsen, har 4. juli 2007 kommenteret Bøyes indlæg i Kristeligt Dagblad under overskriften “Lad os i al ubekymrethed løfte blikket”.… Læs resten