Kirkefællesskab

“Jeg går ikke”

"Jeg går ikke," lyder det igen fra en højtplaceret teolog og præst i Indre Mission. Folkekirken forandrer sig hastigt. Indre Mission følger med og går ikke. Hvorfor mon ikke?

Læresplid på vej til juridisk krav i Folkekirken?

Der er teologiske problemer i kirkeministerens forslag om at sikre "det teologisk bestemte mindretal" ret til egen præst i sogne med flere præster.

IM og den lutherske lære om kirken

På Indre Missions nystartede blog lægger generalsekretær Jens Olesen ud med at redegøre for, hvorfor IM ikke behøver danne frikirke. I den efterfølgende debat påstår vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, at vi ikke kan opnå en kirke med ren forkyndelse. Hvordan skal man vurdere det ud fra Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter?

Forener bønnen?

Indre Missions formand: Bønnen forener på tværs af konfessioner Bønnen forener os, skrev Indre Missions formand, sognpræst Anders Dalgaard, i anledning af Evangelisk Alliance-bedeugen i januar. Temaet var “Gud er nær!” Formanden bruger et gammelt ord: konfession, dvs. bekendelse:… Læs resten

Det katolske påfund

Katolsk nadverlære I Katolsk Orientering, nr. 18, den 7. november 2007, kan man læse Kirsten Kjærulffs svar på følgende spørgsmål: “Jeg vil gerne vide, om man som katolik kan modtage nadveren i en dansk folkekirke, hvis man bor langt væk… Læs resten

Konkordieformelen – i dagens anledning (21-08-2007)

Til grundig, varig enighed i kirken er det fremfor al nødvendigt, at man har en sammenfattende begrebsmæssig formulering, som er enstemmig godkendt, og som er et kort sammendrag ud fra Guds Ord af den lære, som de kirker, der har
Læs resten

Kaj Mogensen og fortabelsen (III)

Jørgen Jørgensen og Kaj Mogensen Jørgen Jørgensen, sognepræst og formand for Menighedsfakultetet i Århus har allerede i februar kommenteret på Kaj Mogensens fornægtelse af Skriften. Jørgen Jørgensen kan se, at Kaj Mogensen og Det nye Testamente “taler principielt forskelligt.” Han… Læs resten

Kaj Mogensen og fortabelsen (II)

En gammel nyhed For den, der har fulgt med i dansk kirkeliv i nogen tid, er det ingen overraskelse, at sognepræst Kaj Mogensen ikke bryder sig om Den augsburgske Bekendelse, artikel 17. Hans forståelse af fortabelsen har været kendt længe.… Læs resten

Ret kirkeligt samarbejde/fællesskab

N.P. Grunnet og andre lutherske kirker I midten af det 20. århundrede havde Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark (ELFK) en præst, der hed Walther Michael. I anledningen af Frikirkens 100-års-jubilæum blev der udgivet et jubilæumsskrift med en artikel af Michael.… Læs resten

Leuenberg-kirkefællesskabet og pavekirken

Papisternes kirkebegreb Den papistiske kirke har vakt stor debat. Dens dogmatiske kontor har udsendt et dokument, hvori man siger, at protestantiske kirker ikke kan kaldes kirker i ordets egentlige betydning. Grunden er, at man mangler en af de nødvendige (konstitutive)… Læs resten