Men hvis I ikke omvender jer (21. s. e. Trin. – Ez 18,1-4; Åb 3,7-13; Luk 13,1-9)

Læsningerne til 21. søndag efter Trinitatis efter anden række - den 12. oktober i 2008 - består af Ez 18,1-4, lignelsen om de sure druer, som handler om, at enhver vil få sin egen dom, fordi man selv er skyldig. "Den, der synder, skal dø!" Den nytestamentlige lektie er Åb 3,7-13. Den kan man læse om i et andet indlæg. Jesus har nøglemagten til Himlen og Helvede. Denne nøglemagt forvaltes allerede nu. Tilgivelsen (absolutionen) i skriftemålet og ved evangelieforkyndelsen er fantastisk, fordi Himmeriget virkelig lukkes op for en! Evangeliet er Lukas 13,1-9, som dels lærer os om forholdet mellem synd og lidelse/død, dels lærer os om omvendelsens nødvendighed. Uden omvendelse vil enhver blive ramt af dommen, sådan som den lille lignelse om figentræet viser.

Det falske ydre (Åb 3,1-6)

Biskoppen i Sardes havde ry for at være en åndelig person, men Jesus ser hans hjertes tilstand. Biskoppen er åndeligt død, og hans menighed er tæt på at dø, fordi biskoppen ikke tager sig ret af dem med nåden og evangeliet. Jesus formaner ham til omvendelse i lyset af, at han kommer igen for at bringe dom og fortabelse over de vantro, men frelse og evigt liv til dem, der tror. Nogle få i Sardes tror dog og har ikke sølet sig til.