Soteriologi (læren om frelsen)

Saligprisningerne i Johannesʼ Åbenbaring

Man kan blive salig af at læse Johannesʼ Åbenbaring, hvilket nok vil undre mange en del. Men der er en forklaring, tilmed en forklaring, der giver mening ud fra den evangeliske-lutherske lære.

Barnekår – Paulus’ juleevangelium (Gal 4,4-7)

Om Paulus' juleevangelium i Gal 4,4-7. Oprindelig skrevet til Hedemølle Nyt 2009.

Læren om Guds Søn – og vores frelse

Apostlen Johannes og Den augsburgske Bekendelse
“Guds Søns blod renser os fra al synd” (1 Joh 1,7). “Ligeledes lærer de, at Ordet, det er Guds Søn, har påtaget sig menneskelig natur i den salige Jomfru Marias liv, så at der… Læs resten