Soteriologi (læren om frelsen)

Saligprisningerne i Johannesʼ Åbenbaring

Man kan blive salig af at læse Johannesʼ Åbenbaring, hvilket nok vil undre mange en del. Men der er en forklaring, tilmed en forklaring, der giver mening ud fra den evangeliske-lutherske lære.

Yogafaith og kristendom ‒ er det foreneligt?

Stifterne af Yogafaith bekender sig til de grundlæggende frelsesbegivenheder i kristendommen, men når det gælder, hvordan vi mennesker bliver kristne og får syndernes forladelse, som er det altafgørende, er der alvorlige mangler i Yogafaiths kristendomsforståelse.

Barnekår – Paulus’ juleevangelium (Gal 4,4-7)

Om Paulus' juleevangelium i Gal 4,4-7. Oprindelig skrevet til Hedemølle Nyt 2009.

Læren om Guds Søn – og vores frelse

Apostlen Johannes og Den augsburgske Bekendelse
“Guds Søns blod renser os fra al synd” (1 Joh 1,7). “Ligeledes lærer de, at Ordet, det er Guds Søn, har påtaget sig menneskelig natur i den salige Jomfru Marias liv, så at der… Læs resten