Ugudelighed eller ugidelighed

Lav deltagelse i folkekirkelige gudstjenesterEn leder i Morsø Folkeblad 30. juni 2005 med overskriften "Ugidelighed eller ugudelighed" mener, at den lave deltagelse i de folkekirkelige gudstjenester ikke er udtryk for ugudelighed, men blot … [Læs artiklen!]

Hvis stemme(r) hører folkekirken?

Kristeligt Dagblad skriver d. 29. juni 2005 om en undersøgelse fra Landsforeningen af Menighedsråd. Den "viser, at kun 20 procent af dem, der stemte ved valget, både går i kirke mindst en gang om måneden og tilslutter sig kirkens traditionelle … [Læs artiklen!]

Om absolutionen/skriftemålet

Dr. C. F. W. Walther skriver i sin artikel om Retfærdiggørelsen (i fordansket gengivelse):"Ak, også i Den lutherske Kirke er der ofte falske lærdomme og falske overbevisninger om absolutionen (syndstilgivelsen; skriftemålet), idet man alt for ofte … [Læs artiklen!]