Lære

Ekstra: Jesus: “Jeg er livets brød” (Anden pinsedag – Joh 6,44-51)

Læsningerne til Anden pinsedag efter anden række er: Ez 11,19-20 fra Det gamle Testamente, som handler om nyskabelsen. ApG 2,42-27, som handler om forholdet i kirken efter pinsedag, men som også rejser spørgsmålet om, hvordan forholdene bør være i en kirke. Og endelig Joh 6,44-51, hvori Jesus forkynder om sig selv som livets brød, dvs. det brød, der giver liv, evigt liv. Faderen drager og oplærer ved Ånden, som ene og alene bruger Guds ord - samt vand, vin og brød - som sit redskab.

“Sandheden skal gøre jer frie” (4. s. e. påske – Joh 8,28-36)

Denne Næste søndag til 4. søndag efter påske ‒ 20. april 2008 ‒ omfatter en kort oversigt over Sl 124 og ApG 9,1-18, en noget længere gennemgang af 2 Kor 5,14-21 og endelig en analyse af prædiketeksten i Joh 8,28-36.

Palladius’ tilsyn – i dagens anledning (30. oktober)

Peder Palladius bliver biskop Den 30. oktober 1536 indførte kong Christian den 3. luthersk kristendom i Danmark ved et edikt. Det betød ikke, at den danske kirke blev luthersk på én gang. Et stort arbejde ventede. Kongen fik hjælp af… Læs resten

Den sachsiske Visitationsbog (1528/1538)

Den sachsiske Visitationsbog kritiserer, at man prædiker om troen, men ikke om, hvordan troen bliver til.Til ubodelig skade udelod man at tale om boden.

Melanchthons Loci – i dagens anledning (29-08-2007)

Vi retfærdiggøres altså, når vi – dødede ved loven – oprejses påny ved ordet om den nåde, der er lovet os i Kristus, med andre ord, når evangeliet tilgiver os vore synder, og vi i tro klynger os dertil uden
Læs resten

Konkordieformelen – i dagens anledning (21-08-2007)

Til grundig, varig enighed i kirken er det fremfor al nødvendigt, at man har en sammenfattende begrebsmæssig formulering, som er enstemmig godkendt, og som er et kort sammendrag ud fra Guds Ord af den lære, som de kirker, der har
Læs resten

Lunkenhed over for lære og liv

J.M. Michael og nidkærhed for Guds Ord og rige Fra midten af det 20. århundrede og indtil 1980 havde Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark (ELFK) en præst, der hed Paul Michael. Hans broder, W.J. Michael havde kort forinden fået embede… Læs resten

Læremæssige prædikener

Walthers homiletiske vejledning C.F.W. Walther opfordrede indtrængende til at holde læremæssige prædikener. Hans opfordring fortjener omhyggelig opmærksomhed. Walther skrev:
Lad en prædiken være aldrig så rig på formaninger, irettesættelse og trøst, hvis den er uden lære, er den en tynd
Læs resten

Ret kirkeligt samarbejde/fællesskab

N.P. Grunnet og andre lutherske kirker I midten af det 20. århundrede havde Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark (ELFK) en præst, der hed Walther Michael. I anledningen af Frikirkens 100-års-jubilæum blev der udgivet et jubilæumsskrift med en artikel af Michael.… Læs resten

Kærlighed, ret og vranglære (IV)

Som nævnt i Kærlighed, ret og vranglære (I) griber mange til omtolkninger af steder, som handler om falsk profeti eller falsk lære. Her følger endnu et eksempel. Flemming Pless’ tolkning af Matt 7,15-21
Sognepræst Flemming Pless kommenterer ligesom Erik Norman Læs resten