Vær tro til døden (Åb 2,8-11)

Jesu budskab til menighedens biskop i Smyrna (Johannes' Åbenbaring 2,8-11) I det andet afsnit af Jesu syv formaninger dikterer Menneskesønnen, dvs. Jesus, et budskab til biskoppen i menigheden i Smyrna. Igen vil han forberede ham – og den menighed, han er biskop for – på sin genkomst. Situationen i Smyrna-menigheden er dog åbenlyst en helt anden end i søstermenigheden i Efesos. Jesu formaning har derfor også en helt anden karakter.

Din første kærlighed (Åb 2,1-7)

Jesu budskab til menighedens biskop i Efesos (Johannes’ Åbenbaring 2,1-7)

Jesus, der i Åb 1 har åbenbaret sig for Johannes som Menneskesønnen, dikterer i Åb 2-3 en serie "breve" til "englene," dvs. biskopperne for hver enkelt af syv menigheder. Biskoppen skal omvende sig, hvis han vil undgå dommen, når Jesus kommer. Jesus vil forberede hver enkelt biskop og menighed, så de som tilgivne syndere kan se hans genkomst og dommen i møde med glæde.

Om min engelske Åb-blog

Min engelske blog, Revelation Resources, er flyttet til http://www.revelation-resources.com.

Ny RSS2-feed er http://www.revelation-resources.com/feed/.

I den forbindelse vil jeg nævne, at jeg den seneste tid har skrevet lidt om Åb-litteratur fra Sverige, Norge og naturligvis Danmark. Der er en relativt kort indledning på "Remarks on writings in the Scandinavian languages". Selv om der kan ske mindre ændringer, har jeg lagt "Danish writings on Revelation" ud. Resten følger.

Johannes’ Åbenbarings plads i kanon

Som lutheraner hævder jeg ikke, at Åb er et ikke-kanonisk skrift. Jeg mener, at den hører med i kanon. Men det gør egentlig ikke nogen principiel forskel, om nogen skulle være af en anden opfattelse. Åb skal tolkes i overensstemmelse med den rette lære. Men selv om det sker, gør det strengt taget ikke en udlægning af Åb forpligtende for nogen. Modsat er en tolkning, der er i strid med læren, som den er åbenbaret i de uimodsagte skrifter, en falsk tolkning. Og en sådan er i høj grad uforpligtende. Faktisk skal man jo aldrig acceptere tolkninger, der er i strid med den rette lære. Man kan mene, at apostlen Johannes var forfatteren (det mener jeg selv), men det giver ikke nogen myndighed til at påtvinge andre det standpunkt.

Den store hvide flok i Åb 7

Den centrale pointe er, hvem der frelses. Men baggrunden er altså alvorlig. Når Gud og Lammet åbenbarer sig på dommedag, vil dem, der tror på og følger Lammet, blive frelst. De vil “bestå.” Men de øvrige vil blive ramt af Guds og Lammets vrede. De vil hellere rammes og dækkes af bjerge, skønt det er indlysende, hvad det medfører. Men deres ønske er omsonst.

Mange nu om dage benægter, at det vil komme til at gå sådan. Nogle gør det direkte, andre indirekte. Atter andre forsøger måske bare at fortie den barske baggrund - i al fald Alle helgens søndag, hvor denne tekst læses efter første tekstrække.

Det rigtige svar er imidlertid ikke benægtelse, men en klar forkyndelse af lov og evangelium, så mennesker kan være forberedt til den dag.