Schmalkaldiske Artikler

Hvad er en kirke?

I Udfordringen kan man denne uge læse følgende i artiklen “Der er brug for mange flere forskellige kirker“:
Folkekirkens gudstjeneste er naturligvis udmærket, men det kunne være, at der var så mange forskellige mennesketyper og temperamenter i de
Læs resten

Kaj Mogensen og fortabelsen (I)

Finn B. Andersens indsats Cand.theol. Finn B. Andersen har flere gange i 2007 påvist, at sognepræst Kaj Mogensen ikke er i overensstemmelse med det formelle grundlag for folkekirken. Det har han ellers forpligtet sig på i kraft af sit embede… Læs resten

Ægte samtale kræver respekt for fakta

Birthe Rønn Hornbech Medlem af Folketinget, formand for Kirkeudvalget, cand.jur. og tidligere stud.theol. Birthe Rønn Hornbech kommenterer i “Kirkeligt set” i Kristeligt Dagblad 27. juli 2007 på pavekirkens udtalelser, som jeg tidligere har skrevet om. Rønn Hornbech har ret i… Læs resten