Luther og Pinsen

Luthers to skrifter til brug for kristendomsoplæring

Der er skrevet mange gode bøger i historiens løb. Heldigvis. Men få er så gode som Luthers to skrifter til kristendomsoplæring. Han skrev dem, efter at flere andre forsøg ikke helt levede op til, hvad der var brug for. Vi kender Luthers to bøger under navnene Den lille Katekismus og Den store Katekismus.

Særlig om Pinsen og Helligånden

Her følger i Pinsens anledning Luthers forklaring til Den tredje trosartikel. Pinsen er jo særlig den tredje trosartikels fest.

Jeg tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen.

Hvad vil det sige?

Svar: Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kristne menighed forlader han dagligt mig og alle troende al synd rigelig og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og i Kristus give mig og alle troende et evigt liv. Det er vist og sandt. (P. Olsens overs.)

Det, Luther med rette lægger vægt på, er, at det er Helligånden, der gør, at ikke alene jeg, men hele den kristne menighed på jorden er kaldet, oplyst af Helligånden og ved hans gaver. Den lutherske kirke har aldrig ringeagtet Helligåndens gaver (men man har med rette afvist sværmerne, som dels fokuserer på gaver, der hørte aposteltiden til, dels løsriver Helligåndens virke fra evangeliet og sakramenterne; se links nederst).

Helligånden og den rette tro

Læg i øvrigt også mærke til, at Helligånden helliger og opholder os i den rette tro. Den lille Katekismus er meget klar på, at vranglære ikke hører hjemme i kirken. Det er nemlig ved evangeliet, at Helligånden gør sin gerning. Også i sin forklaring til den første bøn i Fadervor understreger Luther, at vranglære intet har at gøre i den kristne kirke.

Hvad vil det sige?

Svar: Guds navn er vel helligt i sig selv; men vi beder i denne bøn, at det også må blive helligt hos os.

Hvorledes sker det? Svar: Når Guds ord læres klart og rent, og vi som Guds børn også lever helligt efter det. Hjælp os dertil, kære Fader i Himmelen! Men den, som lærer og lever anderledes, end Guds ord lærer, han vanhelliger Guds navn hos os. Bevar os derfra, himmelske Fader! (P. Olsens overs.)

Tilgivelse og opstandelse fra de døde

Hvad gør Helligånden for mig og for alle i den kristne menighed? For det første forlader Helligånden os al synd dagligt og rigeligt.

For det andet vil han opvække mig/os og alle døde på dommedag og give mig og alle andre troende evigt liv.

Det er vist og sandt, slutter Luther. Ja, det tror vi fast og sikkert på, for det lærer Guds Ord os.

Derfor er Pinsen en stor fest – ikke mindst for den lutherske kirke!

Gud alene æren!


Se også:

2 replies on “Luther og Pinsen”

  1. Se også pastor Magnus Sørensens "synspunkt" på religion.dk: Pinsen er kirkens fødselsdag.

    (Det er måske så meget sagt, at Pinsedag er kirkens fødselsdag, for der var også en kirke, f.eks. da Jesus indstiftede nadveren. I virkeligheden har der været en kristen kirke siden Adam og Eva hørte og troede Guds løfte. Se også Rom 4)

Lukket for kommentarer.