Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag

I 2003 holdt jeg en forelæsning i Finland. Den blev efterfølgende redigeret til en artikel, som skulle trykkes i Nordeuropæisk Lutherakademis (NELA) årsskrift. Det ser ikke ud til, at årsskriftet for 2003 nogensinde er blevet færdigt. Derfor lægger jeg artiklen ud her, så interesserede kan læse den.

Titlen er “Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag: Om tro, lidelse og kamp mod vranglære i Jesu beskrivelse af og formaninger til menighedernes biskopper (sic) i Åb 2-3”.

Den kan læses her:  Menneskesønnens komme og frelsens på Herrens dag