Helvede

Lignelsen om Helvede (Luk 16,19-31) – kritik af Lars Dorland

Lignelsen om den Lazarus og den rige mand er faktisk en lignelse. Bortset herfra er Lars Dorlands kritik af den "traditionelle" tolkning af denne lignelse i det store og hele fejlagtig.

Hvordan udledes troens sandheder?

Dette indlæg drøfter, hvordan man kan udlede troens sandheder, dvs. drive teologi.

Man kan med rette anlægge et overordnet perspektiv ud fra lov og evangelium. Men denne hermeneutik - fortolkningslære - er ikke grebet ud af luften, men baseret på klare steder, der omhandler de relevante lærespørgsmål. Man taler om locus (ental) eller loci (flertal), dvs. det at samle alle relevante steder om et lærespørgsmål på ét sted så at sige. Man taler også om sedes doctrinae, sæde eller grundlag for læren.

Helvede

Hvorfor man ikke skal lade være at bruge ordet helvede i bibeloversættelser, selv om denne tendens allerede begyndte for over 100 år siden, som det ses i bl.a. Lukas 16,23.

Kristeligt Dagblad og “kirkefolk” spotter påskens evangelium

I Kristeligt Dagblads artikel, "Kirkefolk vil modernisere helvede," er der reelt tale om, at påskens evangelium spottes. Men der er også tale om, at man udsætter kristne for at miste troen og gå fortabt. Og endelig betyder det jo også, at andre mennesker må tænke, at kristendommen egentlig er ligegyldig. Det er skandaløst – også i den bibelske betydning af skandalon. Det betyder noget, der kan føre folk til frafald og fortabelse.