Læren

Prøv alt, hold fast ved det gode (1 Thess 5,21f)

“Prøv alt, hold fast ved det gode,” står der i 1 Thess 5,21-22. Ofte bliver denne sætning: “Prøv alt” forstået på den måde, at man skal afprøve alt, se, om det virker, give det lidt tid i praksis. Så kan… Læs resten

En alvorlig lignelse (Matt 7,24-27)

Børnesangen og Matt 7,24-27 Vi kender vist alle børnesangen “Den kloge mand på klippen bygged hus.” Det er fint, at vi synger denne sang ind i børnene. Men det er en alvorlig sang, som handler om tro og lydighed imod… Læs resten

Partier og prøvelse (1 Kor 11,19)

1992-oversættelse: “Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer der er til at stole på!”
1948-oversættelsen: “Der må jo være partier blandt jer, for at det kan blive åbenbart, hvem blandt jer der… Læs resten

Leuenberg-kirkefællesskabet og pavekirken

Papisternes kirkebegreb Den papistiske kirke har vakt stor debat. Dens dogmatiske kontor har udsendt et dokument, hvori man siger, at protestantiske kirker ikke kan kaldes kirker i ordets egentlige betydning. Grunden er, at man mangler en af de nødvendige (konstitutive)… Læs resten

Bananskræl under skolen

“Menighederne lærer os med stor enighed, at den nicænske kirkeforsamlings bestemmelse om det guddommelige væsens enhed og om de tre personer er sand og bør tros uden tvivl” (Den augsburgske Bekendelse, artikel 1)
 
“Gudsfrygt har de ikke for øje.”
Læs resten