Ægteskab, skilsmisse, gengifte og cølibat i 1 Kor 7

Er Paulus uenig med Jesus, som faktisk tillader skilsmisse og nyt ægteskab på én betingelse? Dette indlæg ser nærmere på, hvad Paulus egentlig lærer om ægteskab, skilsmisse, nyt ægteskab og cølibat i 1 Kor 7,10-13.

Ægteskab, skilsmisse, gengifte og cølibat i Matthæusevangeliet

Jesus lærer i Matt 19,3-12, at ægteskabet er et selvfølgeligt og livslangt forhold mellem mand og kvinde. Nogle få mennesker kan klare ikke at indgå ægteskab, men de er undtagelser. Skilsmisse og nyt ægteskab er generelt ikke tilladt, men én undtagelse er, når der foreligger utugt.

Lazarus og den rige mand (Luk 16,19-31)

Mellemtilstanden – tiden mellem død og opstandelse Igennem tiden har der været stor uenighed omkring bl.a. den såkaldte mellemtilstand, tiden fra et menneskes død til opstandelsen. Herhjemme har grundtvigianerne lært, at der var mulighed for omvendelse efter døden. Der er… Læs resten

Den 100% uretfærdige forvalter (Lukas 16,1-13)*

Det er uforeneligt at ville tjene både som den uretfærdige forvalter og som en tro discipel på samme tid. Det ene udelukker det andet - kærlighed til og respekt for det ene udelukker det andet. Man kan ikke tjene Gud og mammon på samme tid. En discipel skal være tro med såvel denne verdens værdier som det virkeligt genuine: de åndelige og himmelske værdier. Derfor må mammons bedrageriske og forføriske kraft modstås ved evangeliets kraft! Sådan giver lignelsen god mening! Læs denne artikel for at se, hvorfor jeg mener, lignelsen må forstås på denne måde.

Læsefrugter fra Bibellæsning – Spis løs!

klase.jpgGuds rige flyder med mælk og honning! Eller med druer, om man vil. Vindruen har en helt speciel betydning i den kristne tro. Først og fremmest fordi Jesus selv har valgt at bruge vintræets frugt som bærer af sit hellige… Læs resten

I dag er der født jer en frelser (Luk 2,11)

Jesu fødsel (Luk 2,1-7) Jesus blev født på et bestemt tidspunkt i historien. Under kejser Augustus, som holdt en folketælling. Det gjorde man, når man ville vide, hvor meget skat man kunne indkræve, og hvor mange mænd man kunne indrullere… Læs resten

En bøn, der vil lære os at bede (Sl 4,1f)

For korlederen. Til strengespil. Salme [til] David. Svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds Gud! Du, som har befriet mig i trængsler, vær mig nådig, og hør min bøn! (Salmernes Bog 4,1f)
Min retfærdigheds Gud Denne bøn vil lære… Læs resten

Apostlenes Gerninger 19,1-7

En af de tekster, der næsten altid bliver nævnt, når man taler om Johannes’ dåb og tungetale, er Apostlenes Gerninger 19,1-7. Her er et notat, som jeg udarbejdede i forbindelse med undervisning i nytestamentlig metode. Tekstgennemgang
Paulus møder omkring et… Læs resten

Prøv alt, hold fast ved det gode (1 Thess 5,21f)

“Prøv alt, hold fast ved det gode,” står der i 1 Thess 5,21-22. Ofte bliver denne sætning: “Prøv alt” forstået på den måde, at man skal afprøve alt, se, om det virker, give det lidt tid i praksis. Så kan… Læs resten

En alvorlig lignelse (Matt 7,24-27)

Børnesangen og Matt 7,24-27 Vi kender vist alle børnesangen “Den kloge mand på klippen bygged hus.” Det er fint, at vi synger denne sang ind i børnene. Men det er en alvorlig sang, som handler om tro og lydighed imod… Læs resten