Ekklesiologi (læren om kirken)

Den almindelige kirke

Dette indlæg reflekterer over, hvad det vil sige, at kirken er "almindelig," som det hedder i bl.a. Den Apostolske Trosbekendelse.

Den Nye Aftale næsten uden “Israel”

I november 2007 skrev jeg om Luk 4,16-30 i de to nye oversættelser: Bibelen på hverdagsdansk (BPH) og Den Nye Aftale (DNA). Jeg noterede mig, at “DNA tilføjer i øvrigt – ligesom senere i v. 27 – at der… Læs resten

Hvad er en kirke?

I Udfordringen kan man denne uge læse følgende i artiklen “Der er brug for mange flere forskellige kirker“:
Folkekirkens gudstjeneste er naturligvis udmærket, men det kunne være, at der var så mange forskellige mennesketyper og temperamenter i de
Læs resten

Løfterne og kirken

I går, den 6. oktober, var det årsdagen for udgivelsen af Luthers Om kirkens babyloniske fangenskab, et af hovedværkerne i reformationen. Den blev udgivet i 1520. I sit opgør med pavekirkens påstand om, at der er syv sakramenter, skrev… Læs resten

Pavekirken og protestantiske kirker

Udtalelsen fra pavekirkens dogmatiske kontor, der sagde, at de protestantiske kirker egentlig ikke er kirker i pavekirkens forstand, har som tidligere nævnt ført til heftige reaktioner. Reformbevægelser inden for romerkirken Også internt i pavekirken er der modstand, fra forskellige reformbevægelserLæs resten

Hvorfor præstekandidater skal eksamineres grundigt

Walthers begrundelse Nedenstående uddrag er fra Walther’s gennemgang af en række teser om de forpligtelser, en retlærende evangelisk-luthersk kirkesamfund eller synode har. Tese 1 lyder:
Synodens primære forpligtelse er at være tro mod Bekendelsesskrifterne i ord og handling, og derfor
Læs resten

At være lutheraner

Pastor Paul Michael skrev i Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske frikirke følgende:
I året 1530 spurgte en katolsk fyrste de katolske teologer, om de kunne gendrive den augsburgske bekendelse. De svarede: Ikke med den hellige skrift, men med fædrenes skrifter. Da
Læs resten

Partier og prøvelse (1 Kor 11,19)

1992-oversættelse: “Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer der er til at stole på!”
1948-oversættelsen: “Der må jo være partier blandt jer, for at det kan blive åbenbart, hvem blandt jer der… Læs resten

Kaj Mogensen og fortabelsen (II)

En gammel nyhed For den, der har fulgt med i dansk kirkeliv i nogen tid, er det ingen overraskelse, at sognepræst Kaj Mogensen ikke bryder sig om Den augsburgske Bekendelse, artikel 17. Hans forståelse af fortabelsen har været kendt længe.… Læs resten

Kærlighed, ret og vrang lære (II)

Den unionistiske løgn Unionisme er kirkefællesskab med vranglærende kirker. Det udøver man, når man går til alters sammen og/eller når man prædiker på hinandens prædikestole uden at have erklæret kirkefællesskab på grundlag af enighed om den rene forkyndelse af evangeliet… Læs resten