Indlæg udgivet på bloggen Augsburgske

Luthersk biskop til katolsk kirkeindvielse

Karsten Nissen, folkekirkelig biskop, deltog i indvielse af ny katolsk kirke i Viborg. Hvad siger han dermed i praksis?

Når man bøjer og ignorerer Guds Ord

Den anglikanske Kirkes fornægtelse af skabelseslæren i form af en undskyldning til Darwin er vranglære, mener René Vester på bloggen Sand omvendelse - ikke med urette. Sådan var det med den kirke fra begyndelsen. Men hvad med de andre reformationsbevægelser, der også fornægter Skriftens lære?

Luthersk lære og religionsfrihed

Men hvordan er det da med ortodoks luthersk kristendom? Søger den ikke at fastholde mennesker i en statsreligion?
spørger pastor Magnus Nørgaard Sørensen. Læs svaret i artiklen Religionsfrihed og absolut religiøs sandhed.… Læs resten

Den virkelige forførelse

"Den virkelige forførelse" er titlen på redaktør Henri Nissens leder i Udfordringen torsdag den 28. august 2008. Det er grundlæggende et forsvar for den såkaldte vækkelse i Florida, ikke mindst for Todd Bentley. Det er også et modangreb på dem, der angiveligt ved at kritisere denne vækkelse (og Udfordringens støtte til den) sier myggen fra og sluger elefanten. Men den virkelige forførelse er mere grundlæggende, end selv Henri Nissen (angiveligt) mener.

Guds Ord er den største trøst

En bordtale af Martin Luther om Guds Ords trøst.

En præsts og en kirkes pligter – i lyset af Grosbøll-sagen

Hvad skal en præst eller hans kirke gøre, når han svigter det mandat, han har fået?

Grosbøller og Det første bud

En forkyndelse, som den Thorkild Grosbøll stod for, er udtryk for ganske alvorlige forhold. Der er ikke tale om gudstjeneste. Men hvad er der så tale om?

Når man er træt af Luther

Denne artikel ser bl.a. nærmere på Luthers forhold til bondeoprøret i 1525, foranlediget af et upræcist indlæg i Kristeligt Dagblad. Indlægget er forfattet af Mikkel Lodahl, BA i religionsvidenskab og idehistorie. Lodahl er træt af Jesu ord: "Giv kejseren, hvad kejserens er og Gud, hvad Guds er."

Når Bibelens lære om sig selv fornægtes

Dr.theol. Helge Kjær Nielsen fremfører sit eget bibelsyn på kristendom.dk, et bibelsyn, der er i strid med Skriftens lære om sig selv.

Bibelen, treenighedslæren og slør

Dr.theol. Helge Kjær Nielsen svarer upræcist på et spørgsmål om forholdet mellem Bibelen og den oldkirkelige treenighedslære.