Indlæg udgivet på bloggen Augsburgske

Folkekirkepræster fornægter Djævelen, løgnens far

Det er snart hver dag, at man hører om folkekirkepræsters angreb på deres egen kirkes lære. Denne gang drejer det sig om en fornægtelse af Djævelen. Det er jo næppe tilfældigt, at han er løgnens fader.

Et par uortodokse dåb

I to meget forskellige sammenhænge forrettes der tilsyneladende dåb: I den såkaldte Lakeland vækkelse og i Den norske Kirke. Alligevel er der noget grundlæggende galt, som gør det nødvendigt at overveje, hvad det egentlig er, der er foregået.

Folkekirkepræst beder til de døde

En folkekirkepræst mener, de døde er nærmere end Gud, og beder derfor af og til til dem.

Sognepræst vil have “fælles religiøs kult”

En sognepræst vil have synkretisme, en fælles religiøs kult, hvor Jesus ikke skal udelukke nogen. Kan man virkelig mene det uden at blive suspenderet og afskediget? Bortset fra, at selv den mindste smule anstændighed burde have fået hende til at gå selv.

En norsk Grosbøll og andre kvaksalvere

Jens Steensbergs kronik i Kristeligt Dagblad orienterer om Helge Hognestad, der kan karakteriseres som en norsk Grosbøll, bare smartere. Sand kristendom er der dog ikke på nogen måde tale om i kronikken.

Paven og jomfru Marias forbøn

Paven betror "alle kristne" til jomfru Marias himmelske forbøn. Det er der grund til at kommentere.

Er knælen afgudsdyrkelse?

En amerikansk blogger hævder, at det er afgudsdyrkelse at knæle for paven under deltagelse i nadveren. Hvad skal man sige til det?

Grosbølls udgang(spunkt)

Thorkild Grosbøll valgte den menneskelige uro i stedet for de absolutte sandheder og evangeliet. I sit "testamente" angriber han den religion og den kirke, som han (heller ikke) tjente som præst.

Den – i bedste fald – delte præst

Sognepræst Morten Skovsted mener, at han skal bære embedsdragt, præstekjole, når han forretter nadveren, også i de alternative gudstjenester kaldet Frirum. Han kan derimod bære privat tøj, når han prædiker. Men er det teologisk holdbart?

Vor Gud han er så fast en borg!

Luthers salme Vor Gud han er så fast en borg er en af de stærkeste salmer, Luther skrev. Det var også en af de alleralvorligste, når man tog tiden i betragtning.