Indlæg udgivet på bloggen Augsburgske

Indviet vin?

Må man bare hælde mere vin i kalken, hvis der kun er en dråbe indviet vin tilbage? Hvad er egentlig en ret luthersk nadverfejring, når det gælder indvielse af brød og vin og uddeling heraf?

Erfaringsteologi

Erfaringen har sin plads i luthersk teologi og prædikenlære.

Omsorg eller sjælesorg?

Kirken har altid været en omsorgskirke, har kirkeminister Birthe Rønn Hornbech udtalt for nylig i forbindelse med, at der er flere kvinder end mænd blandt de nye præster. Det er der mange grunde til, men én vigtig grund er måske i virkeligheden, at præsteembedet i stadig stigende grad forstås mere som en omsorgstjeneste end som varetagelsen af sjælesorg i nytestamentlig forstand.

Luther og Pinsen

Luther skrev to skrifter til brug for kristendomsoplæring. Her ser vi på, hvad Luther mente, man skulle lære nye og gamle kristne om Pinsen og Helligånden.

Ja, Helligånden arbejder stadig, men …

Den første pinse skal og kan ikke gentages, men vi kan og skal prædike det samme ord, som apostlene fik, og som de gav os ved Helligånden. Vi derimod skal tale som Guds ord taler (1 Pet 4,11), og vi skal bede og forvente os det fra Gud, som han har givet os klare løfter om. Ikke andet.

IM og den lutherske lære om kirken

På Indre Missions nystartede blog lægger generalsekretær Jens Olesen ud med at redegøre for, hvorfor IM ikke behøver danne frikirke. I den efterfølgende debat påstår vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, at vi ikke kan opnå en kirke med ren forkyndelse. Hvordan skal man vurdere det ud fra Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter?

Træt af at høre det samme?

Luther-kommentar til ønsket om at høre noget nyt.

Folkekirken, Den augsburgske Bekendelse og islam

Artiklen kritiserer, at bl.a. den danske folkekirke ikke tager sine bekendelser alvorligt. Spørgsmålet om Den augsburgske Bekendelses forkastelse af muhamedanismen (islam) drejer sig om, hvor vidt man har en tro og lære, som frelser. Det gør enhver fornægtelse af treenighedslæren ikke. Derfor er det en alvorlig sag, hvis der opstår tvivl om treenighedslæren, uanset om det er kirker eller enkeltpersoner, der f.eks. mener, at kristne og muslimer tilbeder samme Gud.

I dagens anledning – Fra Melanchthons Loci (10. april 1521)

Et par lærerige citater fra Philipp Melanchthons Loci (1521) om alle kristnes læreansvar og om viljens frihed. Melanchthon var 24 år, da han skrev denne lærebog, som stadigvæk udgives (i oversættelse).

Luthers rigdom

Luthers rigdom: tilfredshed og tre børn i ægteskab - i modsætning til de pavelige teologer