Leuenberg-kirkefællesskabet og pavekirken

Papisternes kirkebegreb Den papistiske kirke har vakt stor debat. Dens dogmatiske kontor har udsendt et dokument, hvori man siger, at protestantiske kirker ikke kan kaldes kirker i ordets egentlige betydning. Grunden er, at man mangler en af de nødvendige (konstitutive)… Læs resten

Luthers medvind

På en af Kristeligt Dagblads hjemmesider – religion.dk – har teolog Ricardt Riis bl.a. svaret på, “Hvordan kunne en person som Luther få så meget medvind i den tid …?” Riis forsøger at kaste lys over dette spørgsmål og kommer… Læs resten

Bøn eller nådemidlerne

Bekymringer for folkekirken
I det seneste nummer af Indre Missions Tidende (27/28, 2007) skriver vicegeneralsekretær, cand.theol. Peter Nord Hansen om folkekirkens fremtid. Han nævner en lang række grunde til at bekymre sig for folkekirken, men slutter: “Bekymringer er der nok… Læs resten

Darwin og skabelseslæren

Darwin og udviklingsideen Charles Darwin var ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad 11. juli 2007 ikke “antireligiøs.” Han støttede kristent missionarbejde. Striden stod “kun” om, hvor vi mennersker kommer fra. Skabelse – eller en proces, som har taget millioner af… Læs resten

Magtsyge kirkeledere

Luther om paven og kirkemøder Luther skrev sit store skrift, Om koncilierne og kirken, som forberedelse til et koncil, som paven – måske – ville indkalde til. Heri skriver han i indledningen:
Når nu paven med sit følgeskab rent
Læs resten