Omsorg og det store tag-selv-bord

En kommentar til en lederkonference om omsorg. Er der overensstemmelse mellem ord og handling?

Læresplid på vej til juridisk krav i Folkekirken?

Der er teologiske problemer i kirkeministerens forslag om at sikre "det teologisk bestemte mindretal" ret til egen præst i sogne med flere præster.

Luther om at studere teologi

Hvad Luther i tilknytning til Sl 119 skrev om at studere teologi.

Luther om intet at mangle

Luther om intet at mangle (Sl 23)

Vikar- og åremålsansatte prædikanter og præster

Det er blevet meget almindeligt med præsteordination til vikariater samt med åremålsansættelser af præster og prædikanter. Dette indlæg ser på, hvilke problemer det rejser.

Teologi, sprog og formuleringsevne

Hvad er sammenhængen mellem ens teologi og ens teologiske formuleringer? Martin Luther og Gerhard O. Forde hjælper os på vej.

Er forkert lære egentlig så alvorlig?

I dette indlæg spørger forfatteren en virkelig autoritet, om forkert lære egentlig er så alvorlig, som nogle hævder.

IMT-artikel i strid med luthersk lære om boden

En artikel i Indre Misisons Tidende går galt i byen, når det gælder, hvordan mennesker kommer til tro, og derfor også om, hvad der er prædikeembedets opgave.

Lindhardt og Grosbøll

Biskop emeritus Jan Lindhardt ville - måske - fyre Thorkild Grosbøll. Det gjorde han ikke, for der var noget, han mente, var vigtigere.

Snedronningen eller Den korsfæstede og opstandne

Er der nogen sammenhæng mellem form og indhold i et møde eller en gudstjeneste?